Przykładowe realizacje

BRANŻA MEDIUM LICZBA POMP MODELE POMP WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE (BAR) FUNKCJA KRAJ
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

14 1706 pozioma 200 m3/h 1,5 Transport pozostałości w fermentorze przez wymienniki ciepła ITA
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

18 K125-H pozioma 140 m3/h 3 Transport pozostałości w fermentorze przez wymienniki ciepła ITA
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

8 1004-H pozioma 60 m3/h 2,5 Transport pozostałości z bufora do fermentora ITA
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

12 K125-H pozioma 60 m3/h 2 Szlamy z obróbki odpadów USA
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

4 K125-H pozioma 60 m3/h 2 Szlamy z obróbki odpadów NDL
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

20 S-FP pozioma 10 m3/h 15 Transport Biopulper w pułapkę piasku USA
PRZETWARZANIE

ODPADÓW

ODPADY

ORGANICZNE

8 1706-H pozioma 300 m3/h 1,5 Transport pozostałości

przez torus

ITA
GÓRNICTWO PIASEK 15 I-270 L1500-l3000

pionowa

540 m3/h 1,5 Doprowadzenie materiału

do hydrocyklonu

ITA
GÓRNICTWO PIASEK 28 G-230 L1500- L3000

pionowa

450 m3/h 1,2 Oczyszczanie mętnej wody

w oczyszczalni

ITA
PRASY FILTRACYJNE RUDA ZŁOTA 6 1004-DC pozioma 15 Doprowadzenie materiału do

pras filtracyjnych 2000×2000

RUS
PRASY FILTRACYJNE ORGANICZNE 4 P200-HMCA 560 m3/h 15 Doprowadzenie materiału do

pras filtracyjnych 2000×2000

RUS
PRASY FILTRACYJNE KAMIEŃ RZECZNY 6 1004-DC pozioma 250 m3/h 15 Doprowadzenie materiału do

pras filtracyjnych 2000×2000

RUS
PRASY FILTRACYJNE RUDA 3 K125 kwasoodporny 180 m3/h 6 Doprowadzenie materiału do

pras filtracyjnych 1500×1500

z kwaśnym szlamem

RUS
GÓRNICTWO PIASEK 2 1706-H pozioma 400 m3/h 1,2 Doprowadzenie materiału do

hydrocyklonu

BEL
PRASY FILTRACYJNE BODENWÄSCHE 7 S-FP DC pozioma 60-70 m3/h 15 Zasilanie pras filtracyjnych ITA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 20 603-DC pozioma,

1004-DC pozioma

90-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych USA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 30 503 & S-FP-DC pozioma,

603-DC pozioma,

K125-DC 1004-DC pozioma

50-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych USA
PRASY FILTRACYJNE WĘGIEL 10 1004-HMCA DC pozioma,

P200-HMCA pozioma

250-560 m3/h 15 Zasilanie pras filtracyjnych USA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 10 I-270 AUS/VE & TD 900 m3/h 3 Doprowadzenie mętnej i abrasywnej wody do hydrocyklonu USA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 10

1706/99 AUS & AUS/VE,

G230 AUS/VE & TD

600 m3/h 3 Doprowadzenie mętnej i abrasywnej wody do hydrocyklonu USA
GÓRNICTWO ODPADY 15 603, 1004 DC pozioma 90-560 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych USA
GÓRNICTWO KONCENTRAT 4 603-H DC pozioma 90 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych USA
GÓRNICTWO ODPADY 15 603, 1004 i P200 DC

poziome

90-560 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych MEX
GÓRNICTWO KONCENTRAT 4 1004 DC pozioma 250 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych MEX
GÓRNICTWO ODPADY 10 603, 1004 i P200 DC poziome 90-560 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych BRA
GÓRNICTWO KONCENTRAT 2 1004-HMCA DC pozioma 250 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych BRA
BRANŻA MEDIUM LICZBA POMP MODELE POMP WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE (BAR) FUNKCJA KRAJ
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 40 503, 603, K125 und 1004 DC

pozioma, ogumowane,

z superstopu

50-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych UK
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 20 603, K125 und 1004 DC

pozioma, ogumowane,

z superstopu

120-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych DEU
GÓRNICTWO KONCENTRAT 4 603-H und K125-HMCA DC

pozioma

120-180 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych TUR
GÓRNICTWO TAILING 20 603-H und K125-HMCA DC

pozioma

120-180 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych TUR
GÓRNICTWO TAILING 10 S-FP und 603

pozioma

60-120 m3/h 12 Transport koncentratów z zagęszczacz TUR
PRASY FILTRACYJNE WĘGIEL 10 603-AI & HMCA DC pozioma, K125-HMCA pozioma 120-180 m3/h 15 Zasilanie pras filtracyjnych ZAF
GÓRNICTWO TAILING 20 603 ud K125 DC pozioma 120-180 m3/h 12 Zasilanie pras filtracyjnych ZAF
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 40 503, 603, K125 und 1004 DC pozioma, ogumowane, z superstopu 50-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych FRA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 40 503, 603 & K125 pozioma 50-180 m3/h 12 Transport koncentratów z zagęszczacz FRA
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 200 503, 603, K125 und 1004 DC pozioma, ogumowane z superstopu 50-250 m3/h 12-15 Zasilanie pras filtracyjnych ESP
PRASY FILTRACYJNE PIASEK 100 503, 603 & K125 pozioma 50-180 m3/h 12 Transport koncentratów z zagęszczacz ESP
GÓRNICTWO TAILING 20 603 i K125 DC pozioma 120-180 m3/h 12 Transport koncentratów z zagęszczacz ESP
GÓRNICTWO KARBID 80 503 AU/VA 10-30 m3/h 3 Transport karbidu JPN
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

1000 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

ITA
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

500 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, I-270, wszystkie wersje 5-900 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

ESP
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

200 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, I-270, wszystkie wersje 5-900 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

PRT
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

200 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

USA
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

100 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

BRA
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

100 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

RUS
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

50 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

ZAF
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

50 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

DEU
PRZEMYSŁ

CERAMICZNY

TRANSPORT

BŁOTA

50 302, 403, 503, 603, 804, 1004, 1706, wszystkie wersje 5-600 m3/h 1-24 Transport szlamu i wody w celu

oczyszczenia

UKR